SRC 3 SINAV SORULARI
   
1 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
B Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.
C Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.
   
2 “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 
A 10 dakika öncesi veya sonrasına
B 15 dakika öncesi veya sonrasına
C 20 dakika öncesine
D 30 dakika öncesi veya sonrasına
   
3 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır.
B Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
C Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.
   
4 Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?
 
A Aracın tüm lastiklerine
B Motordan hareket alan çekişli lastiklere
C Aracın ön lastiklerine
D Motordan hareket almayan lastiklere
   
5 I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak. II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak. III - Turnike uygulamak. IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?
 
A Yalnız I I ve III
B Yalnız III
C Yalnız IV
D I ve III
   
6 Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez
C Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem bölgesinde görülür.
D Çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her bölgesinde görülebilir.
   
7 Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 
A 5 iş günü içinde
B 8 iş günü içinde
C 10 iş günü içinde
D 30 iş günü içinde
   
8 Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
 
A Mali Sorumluluk Sigortası
B Kasko Sigortası
C CMR Sigortası
D Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
   
9 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?
 
A Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
C Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi.
D Hepsi
   
10 I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - İnternetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır?
 
A I-II-IV
B I-III-IV
C I-II-III-IV
D I-II-III
   
11 Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?
 
A Göçmen taşınması
B İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarının yanıltılması suretiyle ülkeye sokulması.
C İnsan ticareti yapmak.
D Hepsi
   
12 Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
 
A Olası seçenekleri belirleme.
B Düşünmeden hareket etme.
C Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
D Sonuçların istenirliğini belirleme.
   
13 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar?
 
A 30 dakika
B 35 dakika
C 45 dakika
D 60 dakika
   
14 Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?
 
A Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
B Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
C Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir
   
15 Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?
 
A Koltuk yüksekte ve direksiyona yakın olmalı.
B Koltuk yüksekte ve direksiyona uzak olmalı.
C Direksiyona olan uzaklık, omuzlar koltuğa dayalı, bilekler direksiyonun 12 noktasına değecek şekilde ayarlanmalı.
D Koltuk rahat, geriye doğru iyice yatmış olmalı
   
16 Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?
 
A Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
B Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan
C Gidişe ayrılan şeritlerin ortasından
D Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten
   
17 Araçlarda bulunan “ABS” fren sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A El freni görevi yapar
B Acil frenleme anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürücüye direksiyon hâkimiyeti sağlar.
C Fren sisteminin yardımcısıdır.
D Kalkış anında çekiş gücünü artırır.
   
18 Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Türkgözü sınır kapısı – Ardahan - Gürcistan
B Habur sınır kapısı – Şırnak -İran
C İpsala sınır kapısı –Kırklareli - Bulgaristan
D Dereköy sınır kapısı – Edirne – Yunanistan
   
19 “Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
B Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
C Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
D Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
   
20 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
B Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler.
C Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler.
D Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler.
   
21 Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması taşımacının isteğine bağlıdır.
B Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur
   
22 Seyahat sırasında ses ve görüntü cihazlarının yönetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
 
A Sürücü
B Yardımcı personel
C Yolcu
D Hiçbiri
   
23 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 
A Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
D İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
   
24 Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir?
 
A Fren sistemi
B Süspansiyon sistemi
C Şasi sistemi
D Direksiyon sistemi
   
25 Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Ağrı kesici merhem sürülür.
B Alkolle masaj yapılır
C Sıcak tatbik edilir.
D Soğuk tatbik edilir.
   
26 Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
 
A O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B O şehrin nüfusunu
C O şehrin km olarak genişliğini
D Ölçek oranını
   
27 Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
 
A Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter.
B Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter
C Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
D Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter
   
28 Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
29 Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
30 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması halinde taşıma aracı müsadere edilir
B Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması halinde sadece eşyaya el konulur, taşıma aracı müsadere edilmez.
C Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
D Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesinin veya çıkmasının yasak olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
   
31 Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
 
A Kişilik tanımı yapabilme yeteneği
B Empati yeteneği
C Bireyin kendini ifade edebilme gücü
D Yaratıcılık yeteneği
   
32 Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olmaları şarttır.
B Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır
C Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
D Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.
   
33 Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır?
 
A Sürücünün yorgun olup olmadığına,
B Yol zemininin çamurlu olmasına
C Araç lastiklerinin yeniliğine,
D Yolun eğimine,
   
34 Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür
C Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
   
35 Sağ ön lastiği patlayarak havası süratle inmeye başlayan bir aracın reaksiyonu ne olur?
 
A Sola çeker
B Sağa çeker
C Düz gider
D Bir sağa bir sola yalpalar
   
36 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
   
37 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
   
38 “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir?
 
A 5 saat
B 6 saat
C 11 saat
D 24 saat
   
39 Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
 
A Öfke
B İşitme
C Yaş
D Bedensel sakatlık
   
40 Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?
 
A Sürücü bilgi takip sistemi
B Müşteri İlişkileri Yönetimi
C Güzergah Planlama
D Depo Antrepo Operasyonları
   
41 “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar.
B İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir
C Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.
D Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.
   
42 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 
A Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar
C Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri
D Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
   
43 Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?
 
A Bir yılda
B İki yılda
C Beş yılda
D On yılda
   
44 Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?
 
A Küçük ölçekli haritalar
B Siyasi haritalar
C Büyük ölçekli haritalar
D Beşeri ve ekonomik haritalar
   
45 Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kalp atışının artması
B Kalp atışının azalması
C Yaranın kolay mikrop alması
D Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi
   
46 Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 
A Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
B Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
C Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
D Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
   
47 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
B Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz
D Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.
   
48 Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
   
49 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.
B 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir
C 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
D 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir.
   
50 Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 
A Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
B Araç ergonomisinde değişim.
C Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
D Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması

ideal src eğitim merkezi Copyright © 2018 |  Web Tasarım : Vizly.Com